Forsikringsvirksomhetslovens regler om pristariffer og meldeplikt

Finanstilsynet sendte i 2009 brev til alle livsforsikringsselskaper vedrørende den nye prisstrukturen i forsikringsvirksomhetsloven.

Finanstilsynet presiserte da at den nye prisstrukturen, som ble innført ved ikrafttredelsen av kapittel 9 i forsikringsivirksomhetsloven, ikke ga adgang til å forskjellsbehandle forsikringskunder ut fra ikke-objektive kjennetegn.

På bakgrunn av Finanstilsynets brev 27.11.2009 tok Vital i brev 19.01.2010 opp enkelte problemstillinger knyttet til produktmeldinger, premiefastsettelse og pristariffer innen livsforsikring av prinsipiell art.

Finanstilsynets svar følger i brev til alle livsforsikringsselskaper av 21.06.2011:

Forsikringsvirksomhetslovens regler om pristariffer og meldeplikt_Finanstilsynet_2011-06-21