Kommunenes pensjonskostnad – virkning av endringer i markedsstruktur

Econ-rapport 2004-073

KS ga ECON i samarbeid med Pensjon & Finans og Fafo i oppdrag å analysere ulike scenarier for utviklingen av tilbudssiden i markedet for tjenester knyttet til kommunal tjenestepensjon.

Bakgrunn for rapporten var endring i markedet for pensjonstjenester, med henvisning til KLPs vurdering av selskapsform, utviklingen av pensjonspolitikken samt endringer i reguleringer av forsikringsselskaper og pensjonskasser. Som premissleverandør hadde kommunene behov for å vurdere konsekvensene av ulike mulige utviklingsbaner.

Rapporten inneholder følgende:

  • En analyse av hvilke organisatoriske og forvaltningsmessige løsninger for kommunale pensjonsordninger som vil gi kommunene lavest pensjonsutgifter på lang sikt
  • Anbefaling om hvordan kommunene bør gå frem for å velge leverandør eller annen løsning på sine pensjonsforpliktelser