Konkurransegrunnlag, referanseplan og vektingsmodell 2007

01_veil_orig_trykk.qx9_01_brosjyre_origPensjonskontoret lanserer herved følgende tre anbudsdokumenter:

  1. Pensjonskontorets konkurransegrunnlag for innkjøp av tjenestepensjonsordning innen KS’ tariffområde 2007
  2. Pensjonskontorets referanseplan 2007
  3. Pensjonskontorets forslag til vektingsmodell 2007
    Samtlige dokumenter er å finne på Pensjonskontorets nettsted under menypkt. «Pensjonsveileder 2007»

Konkurransegrunnlag, referanseplan og vektingsmodell

Nytt av året er utarbeidelse av en vektingsmodell m/tilhørende brukerveiledning, som et verktøy til bruk ved sammenligningen av tilbudene. Både vektingsmodellen og brukerveiledningen er tilgjengelig på Pensjonskontorets nettsted. En oppdatert brukerveiledning til Pensjonskontorets konkurransegrunnlag er under utarbeidelse.
Pensjonsveileder

Årets utgave av innkjøpsveilederen – «Pensjonsveileder – innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning 2007» – ble godkjent av Pensjonskontorets styre den 07.09.2007. I påvente av nærmere avklaring fra tariffpartene, utsettes lanseringen av denne noe.