Konkurransegrunnlag, referanseplan og vektingsmodell 2012

Pensjonskontorets konkurransegrunnlag, referanseplan og vektingsmodell er nå oppdatert for 2012.

Konkurransegrunnlaget er dokumentet som ligger til grunn for konkurransen, og skal blant annet beskrive hva som skal anskaffes, anskaffelsesprosedyre, endelig frist for mottak av tilbud, vedståelsesfrist og den relative vektingen av tildelingskriteriene.

Referanseplanen er en standardisert og tilnærmet beregningsmetode for pensjonsytelsene i en kommunal tjenestepensjonsordning. Den benyttes for å oppnå best mulig sammenlignbarhet mellom tilbyderne ved anbudskonkurranse.

Pensjonskontorets forslag til vektingsmodell er et verktøy til bruk ved sammenligningen av tilbudene, herunder vektingen av de enkelte tildelingskriterier.

Pensjonskontorets veileder 2012 er i produksjon og vil bli sendt ut til alle kommuner/fylkeskommuner og KS Bedrift medlemmer i starten av juni måned.

Konkurransegrunnlag 2012

Vektingsmodell

Referanseplan