Mellomoppgjøret 2019 i KS’ tariffområde startet i dag

I år vil også pensjonsregelverket være tema i tariffoppgjøret. Med utgangspunkt i pensjonsavtalen av 3. mars 2018, vil det nye regelverket for ansatte i offentlig sektor tilpasses Hovedtariffavtalen i KS' sektor.

Les mer om tariffoppgjøret  her