Ny offentlig tjenestepensjon

Arbeids og sosialdepartementet inngikk 03. mars 2018 avtalen om ny offentlig tjenestepensjon for offentlig ansatte med organisasjonene KS, LO, Unio, YS og Akademikerne.
Organisasjonene fikk frist til 01. juli med å gi sin tilbakemelding til Arbeid- og sosialdepartementet. Det er nå klart at alle organisasjonene har tilsluttet seg avtalen.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/akademikerne-sier-ja-til-ny-pensjonsordning/id2604509/