Rapport fra AFP-utvalget

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen avholdt pressekonferanse i forbindelse med AFP-utvalgets møte den 06.02.2008.

AFP-utvalget har vært ledet av arbeids- og inkluderingsministeren, og har bestått av lederne for åtte organisasjoner i arbeidslivet: LO, NHO, Unio, HSH, YS, Akademikerne, Arbeidsgiverforeningen Spekter og Finansnæringens Arbeidsgiverforening.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) opplyser i pressemelding av 07.02.2008 at sliterne kommer langt bedre ut enn mange har fryktet på forhånd. En gift 63-åring som går av med AFP får 3000 kroner mer enn i dag, og venter han lenger vil han få betydelig høyere pensjon. Dette fremgår av AFP-utvalgets rapport.

AFP-utvalgets rapport samt Arbeids- og inkluderingsdepartementets pressemeldinger er tilgjengelig på departementets nettsted (les mer).