Rapport om påslagspensjon i offentlig tjenestepensjon og hybridpensjon i Bedriftsavtalen

På oppdrag fra Pensjonskontoret har Actecan utarbeidet en rapport som ser på forskjeller mellom påslagspensjon i den offentlig tjenestepensjonsordningen og hybridpensjonsordningen i Bedriftsavtalen i KS Bedrift.

Påslagspensjonen trer i kraft fra 01.01.20 for de som er født etter 31.12.1962. KS Bedrift har publisert rapporten på sitt nettsted.

Klikk her for å lese rapporten.