Regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner

Grunnbeløpet i folketrygden øker fra 92 576 til 93 634 kroner fra 1. mai 2017.

IMG_4484_vaarGrunnbeløpet i folketrygden pr. 1. mai 2017 er kr 93 634. Grunnbeløpet benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, og justeres hvert år.

Les mer