Uttak av AFP i kommunal sektor – Uttak av alderspensjon for kommunalt ansatte med særaldersgrense

Actecan har på oppdrag fra Pensjonskontoret utarbeidet rapporten Uttak av AFP i kommunal sektor – Uttak av alderspensjon for kommunalt ansatte med særaldersgrense.

IMG_4260_hoest_utsnittActecan har på oppdrag fra Pensjonskontoret utredet to ulike problemstillinger knyttet til pensjonsuttak i kommunal sektor i perioden fra og med 2011 til og med 2015.

Første del av rapporten omhandler uttaksmønster for AFP. Utredningen bygger på analyser av individdata innhentet fra KLP og lærerordningen i Statens pensjonskasse (SPK) for personer som i årene 2011 til og med 2015 var i en alder der de kunne tatt ut AFP. Videre er det vurdert om de som har tatt ut offentlig AFP ville hatt mulighet til å ta ut privat AFP.

Den andre delen av rapporten omhandler uttaksmønster for kommunalt ansatte med særaldersgrense.  Den bygger på analyser av individdata fra KLP for medlemmer som i 2011 til og med 2015 var i en alder der de kunne tatt ut alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen.

Les rapporten her.