Vedlegg til Pensjonsveileder 2016

Nærings- og fiskeridepartementet har opplyst at det nye regelverket for offentlige anskaffelser er planlagt å tre i kraft fra 01.01.17, istedenfor høsten 2016. Pensjonskontoret har fått utarbeidet et vedlegg til Pensjonsveileder 2016, som vil erstatte kapittel 6 Anskaffelsesregelverket og kommunal tjenestepensjon i Pensjonsveileder 2016, når det nye regelverket trer i kraft.

Den 09.12.2017 ble det besluttet at den nye anskaffelsesloven og de nye forskriftene trer i kraft fra 01.01.2017.01_vedlegg_orig.qxp_17x24

Nytt anskaffelsesregelverk 2017.