Pensjonsveileder 2020

Pensjonsveileder utgis for femtende år på rad. Dette er femte utgave kun i elektronisk versjon.

Det er gjort en del endringer i årets Pensjonsveileder sammenlignet med 2019-utgaven. Hovedsakelig er endringene gjort med bakgrunn i at det igjen er konkurranse i markedet for kommunal tjenestepensjon. Det er dessuten utarbeidet et vedlegg – Vurdering av investeringsporteføljer ved anbud, som gir en nærmere begrunnelse for hvorfor Pensjonskontoret anbefaler at det primært er priseffektiviteten i kapital-forvaltningen hos den enkelte pensjonsleverandør som bør måles og evalueres.

Nytt i år er at det blant annet er laget et tillegg til Pensjonsveileder som vi har kalt – Veileder for konkurransen av offentlig tjenestepensjon i KS’ tariffområde i kortform kalt Konkurranseveilederen. Denne er i excel-format slik at det skal være et lett tilgjengelig verktøy å bruke i forbindelse med anbudskonkurranser. Det er viktig å merke seg at Pensjonskontorets konkurranseveileder ikke er et fullstendig konkurransegrunnlag i det den kun inneholder kravspesifikasjoner og tildelingskriterier. Det er også laget et vedlegg til Konkurranseveilederen.

Det er Arntzen de Besche Advokatfirma AS og Actecan sammen med Rann Rådgivning AS, som har bistått Pensjonskontoret i det ovennevnte arbeidet.

I tillegg har KS Advokatene bistått med oppdatering av kapittel 6 Anskaffelsesregelverket og Kommunal tjenestepensjon.

Kapittel 3 Tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor er oppdatert med bistand fra Actecan.

For PDF-versjon av Pensjonsveileder klikk her eller på bildet.

Vurdering av investeringsporteføljer ved anbud

Konkurranseveilederen

Vedlegg til Konkurranseveilederen